Za nami je uspešno zaključen tečaj Allplan 2017 – Arhitektura, organiziran in izveden s strani Inštituta Bimatori, Študentskega sveta in Društva študentov Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Tečaja se je udeležilo 21 študentov 1., 2. in 3. bolonjske stopnje kar kaže na to, da je želja in potreba po modeliranju še kako velika.

Na tečaju so udeleženci spoznali BIM-pristop projektiranja/modeliranja od temeljev do strehe. Za obravnavan projekt smo pripravili tudi 2D risbe, izpise količin ter vizualizacijo. Od samega začetka smo vsem arhitekturnim elementom dodajali atribute. Pozornost smo namenili tudi prenosu podatkov, kar je za sam BIM bistvenega pomena.

Po koncu tečaja so tečajniki prejeli navodila in napotke za pripravo projektne naloge, pri kateri si bodo izbrali svoj objekt, v okviru navodil. Za projektno nalogo imajo tečajniki 2 meseca časa, v tem času pa bo Inštitut Bimatori poskrbel za tehnično podporo preko foruma, kjer je za to bila pripravljena posebna tema.

Na povezavi imate 3D PDF modela, ki smo ga obravnavali na tečaju. Za odpiranje modela potrebujete osnovni Acrobat Reader.

Dodaj odgovor