Namen ustanovitve zavoda je razvoj in implementacija sodobnih informacijskih tehnologij na področju gradbeništva. Zavod si bo prizadeval povezovanje izobraževalnih ter razvojnih ustanov z gospodarstvom in s tem poskušal implementirati pridobljeno znanje v prakso. Zavod svoj namen dosega s pomočjo izvajanja različnih dejavnosti kot so:

 • sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami in študenti,
 • eksperimentalne raziskave,
 • testiranje programske opreme,
 • izvajanje pilotnih projektov,
 • priprava smernic za implementacijo v gospodarstvo,
 • BIM modeliranje,
 • izdelava BIM dokumentacije
 • vzpostavitev BIM strežnika,
 • BIM svetovanje in pomoč,
 • izobraževanje uporabnikov,
 • izdajanje licenc za BIM strokovnjake,
 • medsebojno povezovanje podjetij,
 • analiziranje stanja v gospodarstvu,
 • osveščanje z novostmi na področju BIMa,
 • organiziranje strokovnih BIM dogodkov.

Za uresničevanje zastavljenih ciljev in aktivnosti se bomo povezovali z domačimi in mednarodnimi sorodnimi inštitucijami in si prizadevali za medsebojno deljenje in širjenje pridobljenega znanja na področju BIMa.