Zaključek tečaja ARCHICAD 21

Za nami je tudi uspešno zaključen tečaj ARCHICAD 21. Na tečaju je bilo 17 udeležencev, študentov prve, druge in tretje stopnje UM FGPA.

Na tečaju so bile prikazane osnovne nastavite programa, kreiranje lastne podloge za projekte, izdelava BIM-modela, vizualizacija, popisi količin ter priprava risb. Med potekom tečaja, smo udeležencem predstavili smiselnost uporabe BIM-pristopa pri načrtovanju grajenega okolja.

Read More

Zaključek tečaja Sofistik 2018

Včeraj smo na FGPA zaključili s prvim letošnjim tečajem, Sofistik 2018. Udeležba tečaja je bila nadpovprečna in raznolika, saj so znova zanimanje pokazali študentje od prve in do tretje stopnje študija. Na samem tečaju je bila prikazana statična in dinamična analiza poslovnega objekta ter dimenzioniranje AB elementov v skladu s pravili EC. Vsi konstrukcijski elementi objekta in obtežbeni primeri (razen potresa, ta je bil dodan v SSDu), so v celoti bili vneseni v modulu SOFiPLUS-(X) ter nato analizirani v modulu SSD. Za pregled rezultatov in grafik, smo se poslužilI s pregledovalnikimi System Visualisation, Report Browser, WinGRAF in Result Viewer.

Read More

Anketa za tečaje na FGPA

Pred vami je kratka anketa za študente Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Izberite katero programsko opremo bi radi spoznali na naslednjih tečajih (možnih je več odgovorov).

Programska oprema:
67 votes

Tečaji računalniških programov za študente FGPA

 

                   IN              

 

Spoštovani študenti!

Študentski svet, Fakuletete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo in Bimatori, Inštitut za informacijsko modeliranje v gradbeništvu, za vas v prihodnjih mesecih pripravljata tečaje računalniških programov, ki jih boste oziroma jih že uporabljate pri študiju, vsekakor pa se boste z njimi srečevali tudi po končanem študiju.

Read More